Peelosophy הפסקת שיווק מוצרי

לכבוד: קהל לקוחותינו

Peelosophy הנדון: הפסקת שיווק מוצרי

שנתיים עברו מאז הושקה סדרת פילוסופי מבית חברת כריסטינה וההצלחה של סדרה זו נזקפת גם לזכותכם עקב העבודה הרבה בשיווק ובמכירה של מוצרי הסדרה.

“Peelosophy” לצערנו מסיבות שאינן בשליטתנו הנוגעות לנושא סימן המסחר
אנו נאלצים להפסיק את הפצת מוצרי הסדרה באופן מידי.

אנו תקווה שמאמצינו יישאו פרי ונוכל לחזור ולשווק את הסדרה בעתיד הקרוב.

אנו מודים לכם מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה.

בברכה אסף נחום
מנהל מכירות ארצי

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון
1800-816-816